Pracovní tlak u průmyslových aplikací

Produkty
Pracovní tlak u průmyslových aplikací Tabulka doporučuje pracovní tlak a uvádí vhodné vysokotlaké čističe pro různá nasazení v průmyslu.

Den-Jet - pracovní tlak u průmyslových aplikací

Výroba hliníku

Doporučený tlak: 350 - 2800 bar

Odstranění tvrzelého bauxitového prachu v továrnách, filtrech, podlahách, nádržích, jímkách a kanálech.

Letectví

Doporučený tlak: 690 - 1400 bar

Odstranění vyrovnávacích spár, mastnoty, pryže, hydraulické kapaliny na vzletových a přistávacích drahách.

Stroje: Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250

Pivovarnictví

Doporučený tlak: 200 - 2800 bar

Odstranění kvasnic, sedimentů, fermentace rezidua na sudech, rourách a příslušenství.

Výroba cementu

Doporučený tlak: 200 - 690 bar

Odstranění špíny, mastnoty a produktů utvořených na roštech, podlahách, vnějším potrubí, koších, zdech, násypných vozech a dopravních zařízení.

Chemický průmysl

Doporučený tlak: 350 - 2800 bar

Odstranění chemikálií na topných trubkách, nádržích, ventilech, odpařovačích, výměnících tepla, svazcích trubek, lodích, reaktorech a skladových nádržích.

Stavebnictví

Doporučený tlak: 350 - 2800 bar

Sanování betonu, uvolnění ocelových tyčí, sekání betonu a ocelových tyčí.

Lihovary

Doporučený tlak: 600 - 2800 bar

Čištění výměníku tepla, topných trubek, sudů a potrubí.

Stroje: Den Jet CD20-500 Den Jet CD25-500 Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Potravinářský průmysl

Doporučený tlak: 200 - 1000 bar

Odstranění mastnoty, tuku, oleje a těsta z pecí, mixérů, konvektomatů a vybavení.

Slévárny

Doporučený tlak: 1000 - 2800 bar

Odstranění sedimentů, oxidů kovů, keramického a písčitého štěpného materiálu, použitého při odlévání.

Stroje: Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Údržba silnic

Doporučený tlak: 350 - 2800 bar

Čištění mastnoty, vegetace, usazenin cementu a asfaltu z motorových vozidel. Odstranění vyrovnávacích spár, vodorovného dopravního značení a sanování betonu na silničních mostech.

Námořnictví & pobřeží

Doporučený tlak: 500 - 2800 bar

Odstranění porostu na lodích, svijonožců, rzi a barvy z lodi, čištění paluby, trupu a stabilizační nádrže. Ropná plošina: čištění zásobní nádrže, kotle, trubek, laku a rzi, čištění pod vodou a řezání vodním paprskem.

Stroje: Oertzen E 500 Oertzen Mobil 500 Oertzen D 500 Den Jet CD20-500 Den Jet CD25-500 Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Masný průmysl

Doporučený tlak: 200- 690 bar

Odstranění mastnoty, tuku a krve na dopravních pásech, odtocích a trubkách.

Zpracování kovu

Doporučený tlak: 1400 - 2800 bar

Odstranění okují, rzi a okují ze svařování z nových nádob, nádrží a trubek.

Armáda

Doporučený tlak: 200 - 2800 bar

Řezné & explozivní miny, dekontaminace granátů, odstranění korditu. Čištění strojů a vozidel.

Důlní průmysl

Doporučený tlak: 300 - 2800 bar

Udržování čistoty u vyklápěcích vozů, vlečných lopat, podzemních tažných lan lanovky a šachty. Čištění strojů od uhlí, kammeného prachu a oleje.

Magistráty

Doporučený tlak: 200 - 500 bar

Čištění kanálů, odtoků, potrubí, mimo vozidel a nádrží.

Ropné oblasti

Doporučený tlak: 600 - 2800 bar

Odstranění zbytků surové nafty z olejových nádrží, odstranění bahna a cementu z vrtných trubek, odstranění nátěru a rzi z trubek, nádrží a pěších cest.

Stroje: Den Jet CD25-500 Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Petrochemický průmysl

Doporučený tlak: 350 - 2800 bar

Odstranění uhlíků, zbytků ve výměnících tepla, jemných polymerů v kotlích, nádržích, reaktorech, chladících věží a hlavního otryskání. Řezání vodním paprskem a příprava povrchu.

Farmaceutický průmysl

Doporučený tlak: 600 - 2800 bar

Čištění trubek od chemikálií na hrncích, trubkách, výměnících tepla, reaktorech, filtrů a odpařovačů.

Stroje: Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Válcovna trub

Doporučený tlak: 600 - 2800 bar

Odstranění rzi a starého laku před nalakováním, odstranění mastnoty a oleje z trubkových závitů při inspekci, odstranění bahna a sutě z různých trubek.

Stroje: Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Elektrárny

Doporučený tlak: 690 - 2800 bar

Nukleární dekontaminace z palivových pouzder, řezání vodním paprskem, odstranění usazenin na předehřívacím potrubí a příslušenství. Čištění usazenin a nečistot v bazénech.

Stroje: Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Veřejné služby

Doporučený tlak: 350 - 1400 bar

Čištění reaktorů, izolačních materiálů, topných trubek, vozidel a strojů.

Mlýny

Doporučený tlak: 350 - 2800 bar

Čištění od mastnot, oleje, dehetové špíny, odlitků, dřevních buničin z trubek výměníku tepla, sacích válců, skladových beden a vysokých pecí.

Železnice

Doporučený tlak: 350 - 2800 bar

Odstranění sádry, potaše, mastnoty, špíny a nánosů na vozidlech vozící cement, náklaďácích, podvozcích a cisternách. Odstraňuje olej a materiál z nádrží, nátěr, rez a cement.

Rafinérie

Doporučený tlak: 600 - 2800 bar

Odstranění vosku, parafínu, mastnoty a hrubého rezidua, vodního kámene, koksu, těžkého karbonu a polymerech ve výměníku tepla, trubkách, potrubí a nádržích. Odstraňuje nátěry a rez.

Stroje: Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Zpracování pryže

Doporučený tlak: 600 - 2800 bar

Odstranění latexu, butadien-styrenového kaučuku, vodního kamene v reaktorech, zásobnících, výměnících tepla, trubkách a potrubí.

Stroje: Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Ocelové mlýny

Doporučený tlak: 600 - 2800 bar

Odstranění vodního kamene, koksu, rudy nebo vápenec ve výměníku tepla, kouřových trubkách, bojlerech, otevřených krbech, pecích a násypkách.

Stroje: Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

Povrchová příprava

Doporučený tlak: 500 - 2800 bar

Odstranění nátěru, rzi, ohnivzdorného nánosu, soli, betonu a lodního porostu.

Stroje: Oertzen E 500 Oertzen D 500 Den Jet CD25-280 Den Jet CD20-500 Den Jet CD25-500 Den Jet CD40-700 Den Jet CD50-800 Den Jet CD40-1250 Den Jet CD50-1250 Den Jet CD160-2500

 

S výběrem vhodného stroje Vám rádi pomůžeme, volejte kdykoliv tel. 603 165 979.